Slide background

OPNV

Is een vereniging van producenten

van vochtrijke voedermiddelen.

Slide background
Slide background

De Nederlandse veehouderij is een gekende gebruiker van een groot scala van verschillende vochtrijke diervoeders in de rantsoenen van varkens en rundvee. Deze website geeft een breed overzicht van vochtrijke producten, die geproduceerd worden door de voedings-, genotmiddelen en fermentatie industrie en die als voedermiddelen kunnen worden gebruikt in de veehouderij. Om redenen van duurzaamheid en kosten onderzoeken producenten van vochtrijke producten continu de mogelijkheden deze producten af te zetten aan de veehouderij als vochtrijke diervoeders.

Plaats in de keten
De vochtrijke diervoeders worden door distributeurs afgenomen van de voedings-, genotmiddelen en fermentatie industrie en afgeleverd aan veehouders als enkelvoudig product of als gestandaardiseerd mengsel van meerdere producten. Vochtrijke diervoeders vormen een integraal onderdeel van de diervoedersector, dat in figuur 1 nader is uitgewerkt. In dit figuur is een overzicht te zien van de belangrijkste partijen en productstromen.


Figuur 1 Belangrijkste partijen en productstromen in de diervoedersector (www.opnv.nl / www.pdv.nl)

Duurzaamheid
Vochtrijke diervoeders staan in het teken van duurzaamheid. Producenten van voedermiddelen besparen op energie, op CO2-uitstoot en op kosten door producten niet gedroogd maar vochtrijk af te zetten. Daarnaast wordt een deel van de vochtrijke producten gebruikt voor de productie van alcohol, bio-ethanol en biogas. Voor producenten is dit in toenemende mate een alternatief voor de afzet van voeder technisch minder waardevolle producten.

Overzicht
Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van de hoeveelheden vochtrijke diervoeders die in Nederland zijn afgezet. Deze producten worden geproduceerd in Nederland of binnen een beperkte afstand van de landsgrenzen. Deze hoeveelheden van recente jaargangen zijn elders te vinden op de website.

Verantwoording
In deze website worden de vochtrijke diervoeders beschreven die algemeen voorkomen in de Nederlandse markt en waar voldoende onderbouwde informatie van beschikbaar is. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op informatie van leverancier.

De informatie in deze website info is afkomstig uit de bundel Vochtrijke Diervoeders, die door de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV) in samenwerking met Schothorst Feed Research BV (SFR) is gepresenteerd op het OPNV symposium van 15 januari 2008. De geactualiseerde teksten voor deze website zijn geredigeerd door Schothorst Feed Research BV (SFR).

De Overleggroep Producenten Natte Veevoeders afgekort tot OPNV bevordert de toepassing van vochtrijke voedermiddelen die geproduceerd worden door de agro-, levensmidddelen- en fermentatie industrie. De natte vorm waarin zij geproduceerd worden is kenmerkend voor deze voedermiddelen. Door een direct afzet van deze voedermiddelen is drogen overbodig, waardoor de producenten op ... Lees meer

Nieuws

Nieuwsberichten van de OPNV... Lees meer

Links

Interessante links... Lees meer

Nieuws

  • 1
  • 2

Afzetvochtrijke diervoeders 2019

01-09-2020

Vorig jaar zijn in Nederland 4,925 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Voor het eerst sinds 2008 is de afzet onder...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2018

05-09-2019

Vorig jaar zijn in Nederland 5,62 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet in tonnen droge stof is met 2%...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2017

04-09-2018

Afzet vochtrijke diervoeders blijft constant Vorig jaar zijn in Nederland 5,5 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Dat is iets minder dan...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2016

01-09-2017

Vorig jaar zijn in Nederland 5,65 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Alleen in 2010 werden meer tonnen vochtrijke diervoeders afgezet...

Lees meer

Vogelgriep 2016

19-04-2017

Op 19-04-2017 is de ophokplicht ingetrokken, de hygiënemaatregelen blijven in stand. Voor de laatste actuele informatievoorziening wordt verwezen naar de website...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2015

30-09-2016

Vorig jaar zijn in Nederland bijna 5,6 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is 2,6% gegroeid ten opzichte van...

Lees meer

Hygiëneprotocol Diervoedertransport en h…

18-11-2015

De afgelopen tijd heeft de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) in samenwerking met Transport Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse Voedsel-...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2014

01-09-2015

Vorig jaar zijn in Nederland 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op het niveau van 2012...

Lees meer