Slide background

OPNV

Is een vereniging van producenten

van vochtrijke voedermiddelen.

Slide background
Slide background

De Overleggroep Producenten Natte Veevoeders afgekort tot OPNV bevordert de toepassing van vochtrijke voedermiddelen die geproduceerd worden door de agro-, levensmidddelen- en fermentatie industrie. De natte vorm waarin zij geproduceerd worden is kenmerkend voor deze voedermiddelen. Door een direct afzet van deze voedermiddelen is drogen overbodig, waardoor de producenten op energie besparen en hun CO2 emissie verlagen. Voor de consumenten van deze voedermiddelen de Nederlandse  varkens en koeien maakt dit niet uit. Zij produceren waardevolle voedingsmiddel zoals melk en vlees uit deze vochtrijke voedermiddelen. Zo leveren de keten van producenten van voedingsmiddelen en ingrediënten samen met de veehouderij een wezenlijke bijdrage geleverd aan een schoner milieu en een duurzame landbouw!

OPNV is een vereniging van producenten van vochtrijke voedermiddelen. De vereniging is gestart in 1988 en statutair opgericht in 1995. De OPNV bevordert de contacten tussen de ondernemingen/leden en organisaties die de sector kunnen ondersteunen, een en ander in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door overleg met stakeholders van overheden en andere ketenpartners. Daar waar nodig participeert OPNV in andere entiteiten voor wetgeving en kwaliteit.

De reikwijdte van OPNV zijn producenten van vochtrijke / natte diervoeders uit de agro-, levensmidddelen- en fermentatie industrie. Kenmerk van deze producten is dat zij geproduceerd worden bij de verwerking van basisproducten zoals granen, aardappelen en bieten tot levensmiddelen en ingrediënten. Levensmiddelen, die zijn afgekeurd, teruggeroepen of waarvan de houdbaarheidsdatum is vertreken vallen niet onder de OPNV-definitie en reikwijdte van vochtrijke voedermiddelen.

Plaats in de keten
De vochtrijke diervoeders worden door distributeurs afgenomen van de voedings-, genotmiddelen en fermentatie industrie en afgeleverd aan veehouders als enkelvoudig product of als gestandaardiseerd mengsel van meerdere producten. Vochtrijke diervoeders vormen een integraal onderdeel van de diervoedersector, dat in figuur 1 nader is uitgewerkt. In dit figuur is een overzicht te zien van de belangrijkste partijen en productstromen.


Figuur 1 Belangrijkste partijen en productstromen in de diervoedersector (www.opnv.nl / www.pdv.nl)
 
Kwaliteitsgaranties
De OPNV heeft zich vanaf haar oprichting ingespannen voor het verstrekken van de kwaliteitsborging van de hele diervoedersector. Voeder en voedselveiligheid heeft binnen het kwaliteitsbeleid de hoogste prioriteit. Leden van de OPNV produceren hun vochtrijke voedermiddelen onder een strikt en gecertificeerd kwaliteitsregiem zoals GMPplus of daaraan gelijkwaardig.De afzet naar de veehouder geschiedt uitsluitend via gecertificeerde kanalen, om tot op het boerenerf de kwaliteit van de vochtrijke voedermiddelen te kunnen garanderen.

De OPNV kent 4 overlegorganen:

Een Algemene Ledenvergadering. Gewoonlijk wordt de ledenvergadering tweemaal jaars gehouden. De vergadering is toegankelijk voor leden.

Het Bestuur dat de Algemene Ledenvergadering voorbereidt en uitvoering van besluiten en beleid bewaakt.

Werkgroep Inhoud, die het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering adviseert op het gebied van wetgeving, onderzoek en kwaliteit. Vanuit deze werkgroep vaardigt OPNV vertegenwoordigers af naar commissies en werkgroepen van het Productschap Diervoeder en GMPplus die onderzoek, wetgeving en kwaliteit issues op inhoudelijke gronden begeleiden. Verder begeleidt deze werkgroep de informatie website over vochtrijke diervoeders. Deze werkgroep vergadert meerdere keren per jaar volgens een vast schema.

Werkgroep Beleid, waarin de producenten samen met de distributeurs beleidsmatig de positie van vochtrijke diervoeders voorbereiden en afstemmen. Het voorzitterschap van deze werkgroep wordt behartigd door de voorzitter van de vereniging. De werkgroep vergadert naar behoefte.

De administratie van de vereniging Overleggroep Producenten Natte Veevoeders wordt verzorgd door Thielen Consult BV uit Venray. Het bureau is het aanspreekpunt van de vereniging en voert alle secretariële en administratieve werkzaamheden uit.

Aangesloten zijn 15 ondernemingen en een branchevereniging van ondernemingen, die producenten zijn van vochtrijke voedermiddelen.

 

Naam

 

Plaats

 

Vertegenwoordigd door

Alfa Brouwerij   Schinnen   Nederlandse Brouwers
Alpro NV   Wevelgem (B)   ForFarmers DML
Avebe U.A.   Veendam    
Bavaria N.V.   Lieshout   Nederlandse Brouwers 
BioWanze   Wanze (B)   ForFarmers DML en Bonda
Budelse Brouwerij B.V.   Budel   Nederlandse Brouwers
Cargill BV   Bergen op Zoom    
Crespeo   Ibbenbüren   Looop
FrieslandCampina   Veghel    
Greenyard Prepared Belgium nv   Bree (B)   ForFarmers DML
Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.   Enschede   Nederlandse Brouwers 
Gulpener Bierbrouwerij B.V.   Gulpen   Nederlandse Brouwers
Heineken Bierbrouwerij B.V.   Amsterdam   Nederlandse Brouwers 
InBev Nederland N.V.   Breda   Nederlandse Brouwers
Lindeboom Bierbrouwerij B.V.   Neer   Nederlandse Brouwers 
Nederlandse Brouwers   Den Haag   Nederlandse Brouwers
Suiker Unie   Dinteloord   Duynie
Tate & Lyle Netherlands BV   Koog aan de Zaan    
Tereos-Syral   Aalst (B)   Duynie
Verbio   Zörbig / Schwedt (D)   Van Triest Veevoeders

De Overleggroep Producenten Natte Veevoeders afgekort tot OPNV bevordert de toepassing van vochtrijke voedermiddelen die geproduceerd worden door de agro-, levensmidddelen- en fermentatie industrie. De natte vorm waarin zij geproduceerd worden is kenmerkend voor deze voedermiddelen. Door een direct afzet van deze voedermiddelen is drogen overbodig, waardoor de producenten op ... Lees meer

Nieuws

Nieuwsberichten van de OPNV... Lees meer

Links

Interessante links... Lees meer

Nieuws

  • 1
  • 2

Afzetvochtrijke diervoeders 2019

01-09-2020

Vorig jaar zijn in Nederland 4,925 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Voor het eerst sinds 2008 is de afzet onder...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2018

05-09-2019

Vorig jaar zijn in Nederland 5,62 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet in tonnen droge stof is met 2%...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2017

04-09-2018

Afzet vochtrijke diervoeders blijft constant Vorig jaar zijn in Nederland 5,5 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Dat is iets minder dan...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2016

01-09-2017

Vorig jaar zijn in Nederland 5,65 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Alleen in 2010 werden meer tonnen vochtrijke diervoeders afgezet...

Lees meer

Vogelgriep 2016

19-04-2017

Op 19-04-2017 is de ophokplicht ingetrokken, de hygiënemaatregelen blijven in stand. Voor de laatste actuele informatievoorziening wordt verwezen naar de website...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2015

30-09-2016

Vorig jaar zijn in Nederland bijna 5,6 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is 2,6% gegroeid ten opzichte van...

Lees meer

Hygiëneprotocol Diervoedertransport en h…

18-11-2015

De afgelopen tijd heeft de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) in samenwerking met Transport Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse Voedsel-...

Lees meer

Afzetvochtrijke diervoeders 2014

01-09-2015

Vorig jaar zijn in Nederland 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op het niveau van 2012...

Lees meer