Vorig jaar zijn in Nederland 4,925 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Voor het eerst sinds 2008 is de afzet onder de 5 miljoen ton gedaald. Belangrijkste oorzaak is de lagere oogst als gevolg van de droge zomer, waardoor er minder aardappelen en bieten zijn verwerkt.

download het persbericht

Vorig jaar zijn in Nederland 5,62 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet in tonnen droge stof is met 2% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met ruim 1,3 miljoen ton droge voeder grondstoffen.

download het persbericht

Afzet vochtrijke diervoeders blijft constant

Vorig jaar zijn in Nederland 5,5 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar het droge stof gehalte van de vochtrijke diervoeders is gestegen naar 20,4%. Omgerekend is de afzet van tonnen droge stof gelijk gebleven ten opzichte van 2016. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met bijna 1,3 miljoen ton mengvoeders.

download het persbericht

Vorig jaar zijn in Nederland 5,65 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Alleen in 2010 werden meer tonnen vochtrijke diervoeders afgezet! De afzet is 1,6% gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met bijna 1,3 miljoen ton mengvoeders.

download het persbericht